Sunday, 19 February 2012

DOA UNTUK MEMBUKA HATI ORANG MEMBAYAR HUTANG


“La ilaaha illa anta subhanaka inni kuntu minazzhalimin.”
(Sesungguhnya tiada Tuhan (yang dapat menolong) melainkan Engkau (ya Allah)! Maha Suci Engkau (daripada melakukan aniaya, tolonglah daku)! Sesungguhnya aku adalah dari orang yang menzalimi diri sendiri.                                                                                                                            “al-Anbiyaâ™: 87.

No comments:

Post a Comment